Biorytm (Przykład na PHP+GD)

autor: Till Gerken
http://www.zend.com/zend/tut/dynamic.php

Proszę wpisać datę urodzenia::

 

 


Notice: Undefined index: global-showcode in /opt/lampp/htdocs/xampp/showcode.php on line 5